Komplexná obnova bytových domov

O firme   |  Naši partneri   |  Referencie   |  Fotogaléria   |  Osvedčenia   |  Kontakt

Copyright © 2014 stavoinvestslovakia.sk. Všetky práva vyhradené.

STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01  Považská Bystrica

042 / 432 66 54
0907 721 419

stavoinvest@centrum.sk

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Spoločnosť STAVOINVEST Slovakia, s r. o. sa zameriava najmä na komplexné služby v oblasti zatepľovania a obnovy bytových domov a budov, ktoré vedú k výraznému zníženiu výdavkov za vykurovanie, hydroizolácie a termoizolácie striech
a rekonštrukcie balkónov, dodávku a montáž plastových okien, dverí a schodiskových zostáv.

Hlavnými princípmi fungovania našej firmy sú profesionálny prístup, kvalitne odvedená práca, a dodržiavanie stanovených dodacích termínov.

Panelové bytové domy sú z pohľadu tepelno-technických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Veľké množstvo bytových domov má záujem realizovať obnovu panelového domu, ale stále váhajú, či sa do tejto činnosti pustiť.

Tu je pár dôvodov, prečo bytový dom zatepliť:

Predĺženie životnosti budovy
  odstránenie zatekania zrážkovej vody do obvodových konštrukcií
  obmedzenie teplotných kmitov konštrukcií

Ochrana zdravia obyvateľov
   
ochrana pred vlhkosťou a plesňami
  kvalitnejšia vnútorná klíma

Úspora energií
  zníženie nákladov vynaložených na vykurovanie

Zhodnotenie majetku, vzhľad budovy

Komplexná obnova bytových domov

Hydroizolácie a termoizolácie striech

Zateplovanie fasád, termoizolačné nátery

Rekonštrukcie balkónov, dverí a schodísk

Pre komfort  vlastníkov bytových domov je časovo aj finančne ideálne,  uskutočňovať realizáciu obnovy stavby jednou spoločnosťou. STAVOINVEST Slovakia, s.r.o. zabezpečí komplexnú realizáciu rekonštrukcie bytového domu a dom tak ušetrí značnú časť finančných prostriedkov.

Ponúkame možnosť prípravy a spracovania podkladov pre financovanie obnovy alebo zateplenia bytového domu prostredníctvom podporného prostriedku štátu cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý môže byť pre vlastníkov bytov zaujímavý práve pre účely využitia: tepelná ochrana bytového domu, odstránenie statických nedostatkov bytového domu, odstránenie systémových vád bytového domu

Štátny fond rozvoja bývania je účelový štátny fond, určený na financovanie výstavby nových bytov a na zveľaďovanie existujúcich bytových domov. Podmienky a výšku poskytovania finančných prostriedkov z fondu určuje zákon č. 607/2003 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len ”ŠFRB”) v znení neskorších predpisov.

Spolupracujeme s poprednými výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov
a komponentov najvyššej kvality.

KONTAKTUJTE NÁS